V sobotu 1. září 2012 jsme odstartovali netradiční akci s názvem DJs 4 Charity, které předcházely dlouhé měsíce příprav a jejíž myšlenka v nás dřímala několik let. Místo konání v kempu Josef v Dubňanech se ukázalo jako nejlepší varianta pro zábavu tohoto druhu, což potvrdila i nemalá účast návštěvníků. Cílem tohoto projektu bylo získat co nejvyšší částku na pomoc těm nejmenším, konkrétně dětskému domovu ve Strážnici. Je tedy konečně na čase Vás informovat o naložení s výtěžkem z festivalu. Vzhledem k tomu, že byl festival svým způsobem náš první počin, kladli jsme důraz na co nejefektivnější využití získaných prostředků. Proto i veškeré vyjednávání, termíny dodání a různé schvalování celého realizačního týmu nám trvalo poněkud déle, než bychom si přáli. DJs 4 Charity - FLYERNechtěli jsme pouze poslat peníze na nějaké konto, ale pomoci dětem dětského domova trávit volný čas způsobem, který posiluje tělo i ducha a dostat je dál od ulice… Je nám tedy milou povinností oznámit, že díky Vám a sponzorům akce bylo na konto festivalu získáno téměř 35 tisíc korun. Díky společnosti Insport se nám tak podařilo pořídit pro děti z dětského domova sportovní potřeby v hodnotě bezmála 30 tisíc a zbylých 5 tisíc věnovat psímu útulku ve Bzenci. Všechny věci byly pečlivě vybrány ve spolupráci s paní ředitelkou dětského domova, aby neležely v koutě, ale účelně sloužily. Jsme opravdu rádi, že se nakonec vše povedlo a to nám dává sílu na další podobné projekty, pořádání hudebních akcí pro Vaši zábavu a zároveň pomoci tam, kde je to zapotřebí. Velké poděkování patří všem sponzorům, bez jejichž přispění by byl festival jen s těží realizovatelný. Jmenovitě stavební firmě Čevela, výrobci konfekce a textilu Odex, strojírenské firmě Svitálek a malebnému sklípku U Hroznu v Čejči. Stejně tak řadě nejen moravských vinařů, kteří poskytli mnoho skvělých vzorků do charitativní vinotéky. Samozřejmě také majiteli kempu Josef, který nám vyšel ve všem vstříc, početné partě přátel a pomocníků a v neposlední řadě 30ti DJs, kteří přijeli zahrát bez nároku na honorář. Děkujeme Vám všem, kteří jste se na projektu podíleli, byť jen návštěvou akce. Věříme, že i Vám se festival líbil a společně se tešme na jeho pokračování v roce 2013. Naše speciální poděkování patří společnosti Autoplachty Spektrum, za zapůjčení kompletního zastřešení festivalu, jejich vstřícnost a profesionalitu! Djs 4 Charity team. PS.: níže na fotkách můžete vidět několik momentek z předání darů, včetně seznamu zakoupených věcí. Část útulku byla tou dobou bohužel v rekonstrukci, takže jsme se ke psům nedostali.